TERMS & Conditions + privacy policy

Here’s the deal

We want you to be your healthiest and happiest, but we’re not doctors. If you have a chronic disease or other health issues, we advise you to consult a healthcare professional before making big changes to your food intake. 

We do not claim our food products, learning platform or services will alleviate, heal or cure any health condition or symptom. The content of this website and any product or service Yummy Greens offers are not meant to diagnose, treat, prevent or cure any medical condition, and should not be used as a substitute for consulting a doctor or other healthcare professional. 

By purchasing on yummygreens.no, you’re not signing up for a recurring contract. You simply place new orders when you want. 

Right now, we deliver in Oslo within ring 2, Norway. Delivery within Ring 2 is 59 kr per order. If you live outside of this region, hopefully we can deliver to your house soon!
You also have the option to pick up your order from our kitchen at Maridalsveien 3 in central Oslo on Mondays between 16.00-18.00.

We only cook strictly vegan, but do process and regularly use nuts and gluten. We do our best to accommodate allergies, but we do not provide a product for people with medically-necessitated diets or severe allergies.

It’s important to put your Yummy Greens meals in the refrigerator when you receive them. By purchasing Yummy Greens meals, you agree to properly and promptly refrigerate all meals until you plan to eat them. Since all of our food is fresh (and preservative-free, chemical-free, etc.), it will go bad if not properly taken care of.  

If you are not home in your given delivery window to receive your delivery, our team will leave your order according to your delivery instructions or in the safest available spot. Yummy Greens is not responsible for replacing or refunding orders once delivered, in the event that you are not home and the delivery is stolen.

Please click on the Delivery information page for all you need to know about the delivery. We recommend you read through this before ordering so that we avoid challenges at the time of delivery.

You can cancel your order up to Tuesday at 23.59 on the week before delivery. We do not process refunds, but you will receive a gift card to give away or use for delivery in the future.

In exceptional cases, Yummy Greens may need to change the ingredients for the dishes. In case of major changes in the menu, this may be communicated to you by text or email no later than one week before delivery.

Should your order not meet your expectations or you find errors, please contact us at kontakt@yummygreens.no.

We respect your privacy. Yummy Greens AS does not provide your information to third parties in any respect.

Finally, by using our website, you acknowledge that you have read and agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.

Thanks so much for joining Yummy Greens. Here's to healthy, sustainable and cruelty-free food!

 

Alle juridiske ting . . .

Sist oppdatert: 12. desember 2017

Ved inngåelse av et abonnement hos yummygreens.no, samtykker du til følgende vilkår

Nedenstående alminnelige kjøps- og leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra:

 • Yummy Greens AS, Oslo, Norge
 • Maridalsveien 3, 0178 Oslo, Norge
 • Telefon: +47 40394977
 • Internett butikk: www.yummygreens.no
 • e-post: kontakt@yummygreens.no
 • Org.nr. 919597836

Såfremt det ikke er andre skriftlige avtaler mellom kjøper (heretter kalt Kunden) og Yummy Greens AS Yummy Greens AS leverer kun varer i Norge, er det ønske om leveranser til andre land, gjelder egne fraktsatser og vilkår.

1) LEVERANSENS OMFANG

På nærværende betingelser kjøper Kunden de(n) vare(r), som er beskrevet på forsiden av den tilsendte faktura/følgeseddel, eller som er beskrevet i tilsendt ordrebekreftelse dersom varen er kjøpt via Internett. Kunden inngår ikke et abonnement og kan la være å gjøre nye bestillinger etter den enkelte bestillingen.

2) LEVERINGSTIDSPUNKT OG FRAKT

I tillegg til oppgitt pris kommer kostnad ved frakt på 59 kr per leverans. Leverans av varer skjer av Yummy Greens AS eller med selvstendig befrakter, så som Posten Norge, Bring, Schenker. Den veiledende leveringstiden er neste kommende mandag fra tidspunktet for bestilling, dette kan variere avhengig av valgt forsendelsesmetode og hvor i landet du bor.

3) RISIKOEN FOR VARENE

Risikoen for bestilte varer går over til kunde ved mottakelsen av pakken, eller ved avhenting på utleveringspunktet. Unnlater kunden å overta en vare på utleveringspunktet, går risikoen over på kunden når leveringstiden er inne dersom denne er kjent med eller burde være kjent med at varen er stilt til rådighet på leveringsstedet.

4) REKLAMASJONSPLIKT OVER MANGELFULL ELLER FEILAKTIG LEVERING.

Hvis leveransen ikke er i overensstemmelse med ordrebekreftelse, må det reklameres innen 5 dager. Ingen varer kan sendes i retur til Yummy Greens AS før dette er avtalt med en av våre ansatte. Kommer det varer i retur som det ikke er gjort avtale om, forbeholder Yummy Greens AS seg retten til ikke å kreditere disse.

5) ANGRERETTLOVEN

(Les mer om angrerettloven)

Angrerettloven gjelder for all handel på Internett. Dette innebærer at du som forbruker kan gå fra avtalen du har med selger dersom du melder fra om dette til selgeren senest 14 dager etter at du mottok varen. Ved retur må vedlagt Angrerettskjema fylles ut. Ta kontakt med kontakt@yummygreens.no

Angreretten gjelder ikke:

 • dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra forbrukerens side.
 • varer der selve leveringen har medført at de ikke kan leveres tilbake.
 • varer som raskt forringes fysisk.

Angrefristen for den enkelte bestilling er tirsdag kl. 23:59 uken før levering. Vi tilbakefører normalt ikke penger, bestillingen blir imøtekommes som tilgodebeløp og kan brukes som gavekort eller for kommende leverering. Kunden kan ikke angre på bestillinger som ikke er avbestilt innen nevnte frist, se angrerettsloven § 22.

6) REKLAMASJONSPLIKT VED FEIL OG MANGLER

Yummy Greens AS stiller strenge krav til kvalitet. Vårt mål er at du alltid skal få levert en komplett leveranse av høy kvalitet. Men i forbindelse med at Yummy Greens AS leverer ferskvare kan feil forekomme. For å redusere tjenestens kostnad garanterer vi ikke for feilfrie retter. Det kan være retter som ikke defineres som mangelfulle selv om en eller flere ingredienser mangler eller skulle være ødelagte.

Skulle en leveranse ikke være i henhold til forventning kan kunden påberope at varer lider av feil og/eller mangler. Kunden skal ved mottakelse av varen melde om feil eller mangler til Yummy Greens AS. Det skal angis hva slags feil eller mangel som påberopes. Innen rimelig tid etter at kunden oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen, (maks 5 dager) må det gis melding til Yummy Greens AS. Klager tilknyttet eventuelle mangler/feil må sendes til kontakt@yummygreens.no i løpet av fredag i leveringsuken.

7) MANGELSANSVAR

Yummy Greens AS sitt mangelansvar følger forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Hvis leveransen er mangelfull og de øvrige vilkår i loven er oppfylt kan kunden kreve retting og omlevering, prisavslag, heving eller erstatning. Yummy Greens AS har rett til å tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Yummy Greens AS sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med forbrukerkjøpsloven, kan det ikke kreves prisavslag eller heving av kjøpet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er reklamasjonsrett på de enkelte retter, men Yummy Greens AS vil likevel i enkelte tilfeller akseptere prisreduksjon på neste leveranse ved slike feil. På grunn av systemmessige begrensninger og av kostnadshensyn vil verdien på klager som imøtekommes bli lagt inn som et tilgodebeløp og trekkes fra neste bestilling. Vi tilbakefører normalt ikke penger. Ellers peker vi til forbrukerkjøpsloven.

Yummy Greens AS tillater seg å foreta endringer tilknyttet produktet, menyene og/eller pris, for eksempel som følge av økt varekostnad. Ved prisendring eller vesentlige forandringer av tjenestens innhold, vil berørte kunder opplyses per SMS, e-post eller telefon minst en uker før endringen trer i kraft.

8) ANSVARSBEGRENSNING

Yummy Greens AS påtar seg ansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang enn det som til enhver tid følger av gjeldende lovgivning.

9) FORCE MAJEURE

Yummy Greens AS er uten ansvar for direkte eller indirekte tap kunden påføres grunnet force majeure hendelser, herunder streik, lockout, krig, brann, katastrofe, stans i levering av teletjenester eller elektrisitet, m.m. Kjøpet kan heves helt eller delvis dersom slike forhold har varig karakter. Dersom force majeure hendelsene har midlertidig karakter kan begge parter kreve leveringstiden utsatt.

10) PRIS OG BETALING

Det er Yummy Greens AS´s til enhver tid gjeldende priser som gjelder ved bestilling av varer. Gebyrer; Frakt for forsendelser innenfor Oslo, ring 2 er 59 kr per order.

På yummygreens.no kan betaling skje via bankkort eller paypal. Oppstår det problemer ved betaling, ta kontakt på kontakt@yummygreens.no, eller Tlf +47 40394977

11) SALGSPANT

Yummy Greens AS har salgspant i (eiendomsforbehold) de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er fullt ut betalt, jfr. lov om pant § 3-14, jfr. § 3-22.

12) REGISTRERING AV OPPLYSNINGER

Når kunden bestiller varer på yummygreens.no, registreres de opplysninger kunden har levert inn. Disse opplysningene anvendes således:

 • Adresseinformasjon: Brukes til forsendelses formål i forbindelse med bestilling av varer.
 • Kredittkortinformasjon Visa og MasterCard: Betaling med kredittkort er trygt og enkelt. Du taster inn kredittkortnummeret ditt, utløpsdatoen og en verifiseringskode (CVV2). Vi samarbeider med Paypal. Dette gjør at du kan være sikker på at dine persondata ikke kommer på avveie. Kredittkortnummeret ditt gjøres ikke tilgjengelig for nettbutikken. All kommunikasjonen foregår kryptert. Handelen foregår på samme måte som i alle butikker som tilbyr Paypal. Paypal forholder seg også til gjeldende retningslinjer gitt av Paypal Inc.
 • Når du legger en ordre hos oss med ditt kredittkort blir det gjort en autorisasjon på kredittkortet ditt. Dette betyr at vi sjekker at kortet er ekte og at det er dekning på det. Vi gjør så en reservasjon, hvor beløpet du handler for blir reservert for sitt bruk.
 • Det er først når vi har pakket varene ferdig og har klargjort pakken for forsendelse at pengene blir overført fra ditt kredittkort til oss.
 • Telefon / e-post: brukes til å kontakte kunden i forbindelse med behandling av ordren(e).

Yummy Greens AS gir ikke informasjon videre til tredjepart i noen henseende, dog unntatt de offentlige myndigheter. De data som kunden oppgir ved registrering som ny kunde, betraktes som fortrolige. Alle aktiviteter hos Yummy Greens AS registreres automatisk i en loggfil. Loggfilen brukes kun til anonyme statistiske formål. (Antall besøkende, treff osv.)

13) FORBEHOLD

Yummy Greens AS tar forbehold om trykkfeil, prisfeil, mva- og avgiftsendringer samt leveringssvikt. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

14) LOVVALG OG VERNETING

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten henvises til de ordinære domstoler. Rett verneting er Oslo tingrett. Yummy Greens AS Maridalsveien 3 0178 Oslo Tlf: +47 403094977 Internettbutikk: www.yummygreens.no E-post: kontakt@yummygreens.no